Deelname en Kosten

Leeftijd:
Onze events zijn ’16+’. Vanaf 15 jaar kan je meedoen, maar dan is wel een verantwoordelijke/begeleider nodig. In uitzonderingsgevallen  kan de organisatie – in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) deze verantwoordelijkheid eventueel op zich nemen.

Kosten:
Dit zijn de prijzen voor een 3 daags evenement.
Door hogere kosten – o.a. btw verhoging en toeristenbelasting – zijn wij helaas genoodzaakt de prijs te verhogen.
De prijzen in de Herberg worden niet verhoogd.


Betaling voor Remnant 6 dient uiterlijk 20 september binnen te zijn.
Heb je vragen over de betaling, neem dan gerust contact met ons op!

Speler                € 47,50
(D)NPC              € 47,50
Poortbetaling € 57,50

Maaltijden
Vrijdagavond
Traditiegetrouw zorgt iedereen voor zijn eigen eten. Dat kan bij de snackbar in
Zeeland of zelf meegebracht.

Zaterdagavond
Avondeten wordt door NightHaven georganiseerd, de kosten hiervoor zijn € 14,00. 

 Op het inschrijfformulier kan je aangeven of je mee eet. Vergeet niet aan te geven of je dieetwensen/vega hebt.
Bij poortbetaling is mee eten op zaterdag niet meer mogelijk.
NB: Tijdens het eten zaterdagavond is de bar gesloten van 17.00 tot 19.00 uur.
Het barpersoneel is dan ook aan de maaltijd :).

Het ontbijt op zaterdag en zondag is gratis, evenals koffie, thee en frisdranken gedurende het hele evenement. Ontbijt is van 8.30 tot 9.30 uur.

Natuurlijk is tijdens  het evenement in de bar eten en drinken te koop. Een overzicht hiervan vind je onder ‘Herberg’. We gebruiken zg. ‘barmunten’. Deze kosten € 0,50 per stuk. Verkrijgbaar bij incheck en de bar.

Bankgegevens: NL05 INGB 0007 5629 23 tnv. LARP NightHaven.
Vermeld je OC naam, niet je characternaam.